Categoria: L'OLLA.

Divendres 10 de maig, 20:30 h EL DOCUMENTAL: MADRES INVISIBLES
A l’Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana

Amics dels Infants del Marroc us convida a la projecció del documental “Madres invisibles” .

Amics dels Infants del Marroc (IMA) és una entitat formada per famílies que han adoptat infants al Marroc. Des del 2016 desenvolupa activitats d’informació i sensibilització sobre la greu situació d’exclusió social que pateixen les mares solteres a la societat marroquina, causa principal de l’abandonament d’infants en aquest país. IMA desenvolupa també des de fa quatre anys un projecte de cooperació internacional amb l’associació marroquina Solidarité Féminine en l’àmbit de l’acollida, l’acompanyament, la formació i la inserció laboral de mares solteres a Casablanca (Marroc).

El documental “Madres invisibles” (2016), del director Lorenzo Benítez, mostra el cas real d’una mare soltera, rebutjada per la seva família, que és acollida en una associació d’ajuda a mares solteres de Tànger, on acaba treballant com a educadora de salut reproductiva i sexual.
El documental és un fidel reflex de la dramàtica situació d’exclusió social, jurídica i institucional que pateixen les mares solteres al Marroc: són expulsades i rebutjades per la família, repudiades per amics i veïns, acomiadades de la feina, tenen por de ser perseguides per la policia, estan subjectes a tot tipus de maltractaments, explotació sexual i laboral i exclusió social, i no tenen ni tan sols l’autoritat parental legal sobre els seus fills.
Segons estudis realitzats amb el suport de la UNICEF i el Fons de les Nacions Unides per a la Dona, al Marroc neixen cada any uns 30.000 infants fora del matrimoni, dels quals uns 5.000 són abandonats (és a dir, un infant abandonat cada dues hores). El fet que al Marroc no hi hagi cap institució oficial que ofereixi suport a les mares solteres agreuja la situació d’aquest col·lectiu, ja que les entitats del tercer sector només tenen capacitat per acollir un terç dels casos. Aquestes xifres alarmants no són, tanmateix més que la part visible de l’iceberg, ja que no inclouen els naixements i els avortaments clandestins. En aquest sentit, és d’esmentar que, segons l’Associació Marroquina contra l’Avortament Clandestí (AMLAC), al Marroc es
practicaven entre 600 i 800 avortaments cada dia (el 95% il·legals i sense cap garantia sanitària). L’OMS certifica que aquesta pràctica era la causa del 13% de la mortalitat materna.